Anasayfa » Hayvancılık Destelemeleri » hayvancılık kredi destekleri » Faizsiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?
Yazıya oy ver
  • 9491 okundu
  • 8-01-2012, 14:08
 (Oy Sayısı: 0)
8-01-2012, 14:08

Faizsiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin uygulama tebliği 12 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hayvancılıkta sıfır faizli kredinin şartları ve ayrıntıları şöyle;

1- Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği:

En az 10 baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği holstein siyah alaca, holstein kırmızı alaca, brown swiss, simental(flekvi) ve jersey ırkı hayvanlarla kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsıyor.

2- Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği:

Damızlık süt sığırcılığında olduğu gibi damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinde de krediden yararlanmak için en az 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak şartıyla isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği angus, simental (etçi) hereford, şarole ve limuzin ırkı hayvanlarla kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsıyor.

3- Damızlık düve yetiştiriciliği:

Damızlık düve yetiştiriciliği yapmak isteyen yatırımcılara 50 baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı 7-15 aylık dişi dana alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsıyor.

4- Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği:

Karar kapsamında; büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için 10 baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az 50 baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi verilecek. Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımını, büyükbaşta sağmal hayvan başına, küçükbaşta ise her 10 baş sağmal hayvan için azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsıyor.

5- Büyükbaş hayvan besiciliği

Besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesini büyütmek isteyenlerin yatırım ve işletme kredisinden yararlanmaları için en az 10 baş kapasiteli olması şartına uymaları gerekiyor. İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en fazla 18 aylık yaşta, erkek olmalı. Ayrıca alınacak hayvanların "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunlu. Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi alımını ve diğer yatırım giderlerini de kapsıyor.

6- Küçükbaş hayvan besiciliği:

Uygulama tebliğine göre; 100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık yaşta ve erkek olmalı, hayvanların, Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunluluğu var. Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsıyor.

7- İşletme satın alma:

Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasında, işletmenin satın alındığını gösteren belge ve bu tesisin en az kredi geri dönüşümü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden alınan taahhütname ile başvurularak kredi alınabilir.

8- Kredilerden yararlanamayacak olanlar:

Damızlık süt sığırı, damızlık etçi sığır ve damızlık düve yetiştiriciliği kapsamındaki faaliyetleri için kredi kullanacak olan gerçek ve tüzel kişilere, Bakanlık tarafından uygulanan hibe projelerinden yararlanıyor ise hibe kapsamı dışındaki tutar için düşük faizli kredi alamayacak.

Bilgi
Bu yazı yorumlara kapalıdır.
^